23 عدد کرامپون یخی دندان

  • 23 گیره کشش ایمنی برفی اسپایک یخ

    23 گیره کشش ایمنی برفی اسپایک یخ

    کشش ایمن روی یخ و برف – گیره های کششی یخی/برفی جدید 23 اسپایک برای ایمن نگه داشتن شما در سطوح لغزنده مانند یخ و برف با 23 سنبله جداگانه در هر پا ساخته شده اند.ایده آل برای علاقه مندان به فضای باز که از ماهیگیری روی یخ، پیاده روی در زمستان یا بالا رفتن از سطوح شیب دار دمپایی لذت می برند.